Phone: 0168 5252 555 0168 5252 555 · Email: fadinweb@yahoo.com · Hỗ trợ trực tuyến: Hỗ trợ trực tuyến

Khuyến mãi nhân dịp ra mắt website (08.11.2013 - 29.11.2013)
Quý khách có thể thanh toán theo một trong các hình thức sau và gửi thông báo thanh toán tới địa chỉ thư điện tử fadinweb@yahoo.com
ABBankChủ tài khoản: HÀ VĂN ĐIỆN
Số tài khoản: 0871004406002
Ngân hàng An Bình
Phòng Giao dịch: Huyện Mai Sơn, Sơn La
AgribankChủ tài khoản: HÀ VĂN ĐIỆN
Số tài khoản: 7904205035648
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh: Huyện Mai Sơn, Sơn La